fredag 2 september 2011

Halverad restaurangmoms - fler ungdomsarbeten?

Vilka garantier finns för att en halverad restaurangmoms skulle innebära fler arbetstillfällen för ungdomar ... varför skulle företagare plötsligt intressera sig mer för nationalekonomiska effekter än egen vinning?


Var finns det en reglering av "subvenitonerna" till krögare, som hindrar näringsidkare att stoppa stödet i egen ficka och ge blanka f-n i arbetstillfällen för ungdomar, eller att göra en svart marknad vit?
Borde inte en sänkning av momsen följas av en uppföljning där staten faktiskt ges möjlighet att kontrollera att fler arbetstillfällen skapats?
Eller... är det bara frågan om fromma förhoppningar från regeringens sida?
Är detta arbetslinjen i praktiken eller en eftergift för kraftig lobbyverksamhet från näringsidkare, vem har annars bett om den här typen av skattesänkning i en tid som enligt finansminister Anders Borg bjuder på ett plötsligt minskat budgetunderlagd.v.s en förväntad minskad tillväxt för Sveriges ekonomi, trots att vår ekonomi ligger bäst till i hela EU!
I tider av ekonomiska åtstramningar lär inte medborgarna strömma till restaurangerna, när det inte ens finns några garantier att priserna sänks för konsumenten! Hur ska krögarna/kaféägarna för övrigt kunna sänka några priser när det är meningen att de ska anställa ny personal?

Svenskt näringsliv
Barometern
Arbetaren
utvärdering av sänkt moms inom restaurang- och frisörverksamheten i Finland
Sveriges Radio / Ekot

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar