tisdag 27 september 2011

EUs "unga flexibla arbetskraft" lämnar EU!

Ungdomsarbetslösheten utgör ett av de största problemen i EU idag.
Den välutbildade unga befolkningen i Europas stater saknar möjligheter att försörja sig genom eget arbete ,och tvingas bo kvar hos sina föräldrar i allt större utsträckning. En ökande brist på hyresbostäder och arbeten för nyuexaminerade akademiker med höga förväntningar på välbetalda arbeten ökar frustrationen inför framtidsutsikterna inom yrkeslivet och möjligheten att bilda familj. Dessa faktum leder ju också till problem när äldre förväntas arbeta allt längre upp i åldrarna!
En av de s.k. pelarna i EUbygget är den flexibla arbetskraften!
Portugisiska ungdomar som t.ex. flyttar till olika Afrikanska och sydamerikanska stater p.g.a. arbetslösheten i EU, var kanske inte det scenario som var tänkt från början.
Att det nyliberala bygget börjar krackelera blir allt tydligare för var dag som går, det är dags nu att respektive stater tar ansvar för sin befolknings behov. De oroligheter som skakat t.ex. Storbritannien den senaste tiden är bara en förövning för vad som kan väntas inom en närmare framtid. Klassklyftorna ökar över hela världen, som ett resultat av den nyliberala politik som bedrivits de senaste 15 åren! Nu är det skördetid. Görs inget åt ungdomsarbetslösheten är det nog så att anarkin väntar runt hörnet.

"Enligt färsk statistik passerar arbetslöshetssiffran
i EU för ungdomar mellan
15 och 24 år just nu fem miljonerstrecket.
De yngsta på arbetsmarknaden
har drabbats hårt och har fått ta
stora smällar av den ekonomiska krisen.
Enligt Oskar Nordström Skans,
forskare på Institutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering (IFAU) är det
dessutom vanligt att ungdomar hamnar
i arbetslöshet i övergången mellan
utbildning och arbete
."

SR P1

BBC

EU/Ungdomsarbetslöshet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar