onsdag 28 september 2011

"The Robin Hood Tax" - något för oppositionen i Sverige?

Nu är frågan om en rättvis beskattning av bankernas internationella transfereringar aktuell igen! - nu presenterad i skepnad av bl.a.

Tanken är helt ok i teorin men... ska den fungera måste hela banksystemet inkluderas! Samt... inte minst; politiska beslut tas!Hur åstadkommer man det i praktiken? Kampanjen för Robin Hood skatten som jag stötte på vid läsning av nyheter på The Guardians nätupplaga, hittade jag detta intresseväckande uppslag/startskott till en internationell rörelse och diskussion angående fördelningen av världens ekonomiska tillgångar.


Tobinskatt eller Robin Hood skatt, kallade den vad du vill, men nu måste den nya International formeras!Ökad tillväxt leder som bekant inte automatiskt till en rättvis fördelning av tillgångarna, varken nationellt eller internationellt!

EU förslag om Tobinskatt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar