måndag 12 september 2011

Ny e-boks verksamhet - ger tillgång till ett globalt och mycket innehållsrikt bibliotek - Amazon mutar in ett nytt område?

Är detta en fråga för Svenskt Näringsliv i framtiden, ...eller är det bara kommunala verksamheter som inte får konkurrera med vinstdrivande företag?
Osund konkurrens är per definition offentligt driven verksamhet?

Mot en månatlig fast avgift kommer läsare över hela världen att kunna ladda ner det mesta som önskas genast!

Hur kommer bibliotekens roll att se ut om detta blir verklighet? Förhandlingar med förläggare världen över är tydligen redan igång, enligt artikeln/bloggen nedan:
Amazon - konkurrerar med biblioteksverksamhet ?

Citat från: The Guardian

"- The whole thing feels a bit Chinese whispers at the minute (who are these "people"? How did they get so "familiar"?), but taking the enigmatic sources at face value for just a second, it does sound as if something may perhaps be in the offing. Allegedly – allegedly! – Amazon is looking into offering a subscription library service to members of its paid-for Prime program, which currently offers free next-day delivery and film and TV on demand to its members, for a fixed monthly fee. The service would be US-only to begin with, it seems, but it's a safe bet that we'd see it over here in the UK in a matter of months if it takes off".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar