tisdag 6 september 2011

USA - klassklyftorna ökar! Hur ska den ekonomiska krisen mötas av "världens största ekonomi"?

President Barack Obama - vems intressen går han egentligen? Demokratins svårigheter blir uppenbara när de politiska intressena inte sammanfaller med nationella/medborgeliga behoven. En stark stat är nödvändig för hävdandet av demokratiska krav på stöd för utveckling, både på individuell och nationell nivå.


Speglar den senaste tidens politiska förvirring i USAs politiska institutioner en förvriden självbild? - att inga andra ekonomier i världen har lika stor betydelse och inflytande över hur den globala ekonomin utvecklas? Kanske det är dags att omvärdera de "nationella värdenas bevarande", med hjälp av militärmakt och intervention av enskilda stater i världen - i demokratins och antiterrorismens namn! En liten lagom "dos" protektionism kanske inte skulle vara helt fel, för att ge rum åt lite välbehövlig reflektion över sakernas tillstånd! Finansvärldens grepp om världsekonomin är av avgörande betydelse för hur nationella ekonomier ska kunna överleva och utvecklas, IMF och Världsbankens sätt att möta krisen visar bara sitt rätta ansikte för världen - de ekonomiska krafternas behov går före före nationella och medborgerliga behov, och då främst ser till valutamarknadens väl, för börs- och aktiehandeln, i USA och EU.


Den senaste nedvärderingen av de Amerikanska ekonomins soliditet borde stämma till eftertanke.

Sveriges Radio /Ekot


Sveriges Radio / Konflikt / "Galna pengar"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar