fredag 16 september 2011

EU skatter?

En fråga som är av stor vikt att lyfta till nationell diskussionsnivå! Det här är en fråga som fått alltför liten uppmärksamhet i media, trots att behovet av information till allmänheten när det gäller konkreta ekonomiska frågor om fördelningen av de gemensamma tillgångarna i EUsamarbetet!


För Sverige som nettobetalare till EU, är frågan om ökade skatter till EU/ ECB inte särskilt intressant, i alla fall är det vad Statsminister Reinfeldt hävdar i nedanstående länk till Riksdag & Departement:
Förslag till EU budget. Här önskar jag verkligen att Sveriges regering står på sig i sin kritik av det ekonomiska samarbetet inom EU.
Nio EU stater efterfrågar en stramare EU budget.

Hoppas att diskussionen förs ner till en mer allmän förståelse, för vad det s.k. samarbetet innebär för den politiska styrningen inom de nationer som ingår i samarbetet.

En debatt vore verkligen välkommen på nationell nivå, men är den det på den övernationella EUnivån?


Läs mera: Svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar