lördag 10 september 2011

10 år efter angreppet mot "World trade center" den 11 september 20001
Följderna av 11 september händelserna i USA har knappast varit möjligt att glömma även om man skulle önska det!
Det tycks vara ett påbjudet credo i all massmedia världen över att dessa händelser ska mer eller mindre brännas in i minnet på alla världens medborgare, oavsett förhållande till USA.
När det gäller uppmärksamheten kring den tragiska händelsen, råder närmast ett religiöst påbud att omfatta den vedertagna uppfattningen om vilka de bakomliggande orsakerna till händelsen och till vilka förövarna var . "Kriget mot terrorismen" - som bland annat innebär att det efter 10 år fortfarande sitter fångar på Guantanamo, utan att de fått en regelrätt rättegång, många av dem vet fortfarande inte vilket de anklagas för!
Ett mer balanserat och reflekterande förhållningssätt har public serviceföretaget Sveriges Radio / Konflikt stått för!
Det känns bra att få möjlighet att kunna få en mer sammanhållen syn på problematiken kring synen på islam, arabvärlden och andra sätt att se på tillvaron än genom "den amerikanska livsstilens" linser.
Historia skrivs av vinnarna - och vilka de är, kanske inte är solklart i dagens politiska läge?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar