lördag 10 september 2011

Strindberg - fortfarande stor utomlands, men... i Sverige?

August Strindberg - en av de mest mångsidiga författare Sverige någonsin haft. Han författade: noveller, romaner, dramer, pamfletter inom alla ämnesområden - inget var honom främmande, allt var av intresse, från det lilla till det stora.
Nästa år firas ett, Strindbergsjubileum med förhinder?
Av någon outgrundlig anledning satsas minimalt från statligt håll för att möjliggöra att de som inte stiftat bekantskap med Strindbergs författarskap, ska få tillfälle att göra det!
Varför kommer inte några nyutgåvor ur hans författarskap,
det vore ju ett förträffligt tillfälle för unga och nyinflyttade svenskar, att få förståelse för den kulturella mylla som dagens Sverige vuxit fram ur.
Är det hans kanske alltför tidiga "postmoderna" angrepp på det samtida samhällets syn på politiken, moralen, religionen, som gör det svårt att greppa hans användbarhet som nationalsymbol?
Hans sätt att tidigt ifrågasätta klassamhällets fundament, oroade då och... kanske nu?

Libris.se

Strindbergsmuseet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar