lördag 27 augusti 2011

Labour party - Socialdemokraterna; en ny inriktning på kritiken av högerns etablerade "sanningar"?

"Finanskrisen har gett intrycket av att ”pengarna tagit slut”, och att därför enbart partier som står för nedskärningar har någon trovärdighet. Det ligger en skoningslös ironi i att det är vänstern, inte högern, som drabbats hårdast just vid den tidpunkt då kapitalismens tillkortakommanden är som tydligast."

Ovanstående citat från DN debatt, pekar tydligt på vänsterns problem i dag. Den ekonomiska och social polariseringen som nu råder, bottnar i ideologisk/ politiska prioriteringar som alliansregeringen drivit. För att ett annat debattklimat ska kunna uppnås måste även statens kontrakt med individen/kollektivet lyftas upp!
Nu menar inte jag inte att endast socialdemokratin ser till medborgarnas bästa, men... den era vi nu befunnit oss i de senaste 20 åren har spelat ut sin roll.
Människan har andra dimensioner än att enbart konsumera den senaste elektroniken.
Hur fattigt kan livet bli? Reducerat till ett värde som beror på konsumtionskapacitet. Ekonomin är grunden för ett samhälles utveckling, fördelningen av resurserna grundas på politiska beslut.

Ed Miliband

Socialdemokratiskt samarbete

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar