torsdag 25 augusti 2011

LRF uppmanar till konsumtion av lokalproducerade livsmedel - vad säger EU?

Gynna hemmamarknaden med att köpa närproducerad mat!


Detta uppmanar LRF läsarna till i en artikel i SvD.


Det här är ett mycket kontroversiellt sätt att uttrycka sig idagens Europa.


Att miljöproblemen ökar, i takt med att den inhemska konsumtionen blir alltmer beroende av import av livsmedel, vill storkapitalet inom livsmedelsbranschen inte riktigt kännas vid.
Nu är det dags att odla upp landsbygden igen, så att behovet av importerade livsmedel kan minskas! Det blir en utmaning för EU, att bita i.


Försäljning av jordbruksmark är en marknad som ökar över hela världen, inte bara i Ukraina och Afrikanska länder utan även i stordriftens Europa.
" Den minskade arealen gör att vi idag importerar hälften av det vi äter, och vi exporterar därmed miljöproblemen"


Att odla för en hemmamarknad kanske är det enda rätta just nu, samtidigt som subventionera till stordriftsjordbruken dras ner inom EU! De här åtgärderna skulle gynna både miljön och den inhemska ekonomin, både inom EU och världens tillväxtländer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar