lördag 13 augusti 2011

Intressant nytt sätt att bemöta andras åsikter, som "vi" inte delar!

I en artikel i GP debatt lyfts behovet av att kunna lyssna och respektera andras uttryckta åsikter. Att ha färdiga åsikter och recept på bemötande utan att egentligen försökt att sätta sig in i en annan människas sätt att se på tillvaron, är en bekväm inställning, tankeverksamheten sätts inte på några större prov!


Att däremot bemöta en åsikt framförd av en annan människa kräver engagemang och fantasi. Den energi som krävs för att genomföra ett riktigt samtal; som innebär att verkligen lyssna, fråga och reflektera är få beredda att göra, i stället föredrar man att umgås med likasinnade utan "udda" eller originella idéer, detta ger en ganska fattig bild av tillvaron här på jorden, men... lätthanterlig!Ska man utveckla sitt eget tänkande är det viktigt att kunna använda sina egna tankar med dem som inte har samma åsikter om hur verkligheten ser ut, eller hur den borde vara organiserad!
Verklig mångfald är något helt annat en påbjuden enfald!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar