torsdag 18 augusti 2011

Beredskapsarbete, AKarbete - FAS3 arbete, "kärt barn"har haft många namn!

En historisk tillbakablick.

Dessutom en kontextuell placering av en företeelse med relativt sett likartade arbetsmarknadspolitiska lösningar på kapitalismens återkommande kriser de senaste 80 åren.
Nytt för 2011, och den moderatstyrda alliansregeringen är kopplingen till det privata näringslivet, som får ta del av den billiga arbetskraften, utan att prestera någon form av normalavlönade verkliga arbetsuppgifter. Med andra ord ganska lättförkänta pengar för en oseriös entreprenör.

Citat:

"Den syndikalistiske historieskrivaren Ingemar Sjöö konstaterar att AK-jobben snabbt kom att fungera dels som ett billigt sätt för stat och kommuner att få redan beslutade projekt genomförda utan att behöva anställa reguljär arbetskraft, dels som ett politiskt kontrollinstrument: 'Uppkäftiga syndikalister, kommunister och vänstersossar skickades på AK-jobb i andra ändan av landet, i extremfallen hundra mil från familj och vänner, medan beskedliga gråsossar med mössan i hand kunde få något trevligare AK-jobb i sin egen hemtrakt.'. AK-jobbare kunde också kommenderas in som strejkbrytare.
Forskaren Gunnar Thorell har gjort en (inte uttömmande) lista på de arbetslösas insatser i Stockholm under denna tid [30-talet]: 'Bromma Flygfält, Södra Skogskyrkogårdsmuren, Norra Kyrkogården, Råcksta Kyrkogård, Flaten, Farstanäset, Ågesta, Kärsö, Rånö, Skå-Edeby, Hellas, Högantorp, Nåttarö, Gålö, Tyresta Nationalpark, Tyresö Slott, Barnens Ö, Riddersvik, Angarn, Långholmsparken, banvallarna för tunnelbanan, oräkneliga lekplatser, många mil av strandvägar, parker, skogsområden, koloniområden, kajer'. Plus Johanneshovs IP fr o m 1918.."
Fria tidningen


SRMinnen

Nödhjälpsarbete

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar