tisdag 23 augusti 2011

Sveriges bortglömda landsbygdsbefolkning; inte ens användbar som valboskap?

Den senaste stora urbaniseringsvågen som drog fram över Sverige under 1950- och 60-talet håller på att upprepas. Efter höstens val har nu riksdagspartierna börjat analysera valresultatet, och funnit att man glömt bort landsbygds- och glesbygdsbefolkning en! Vilket bl.a lett till oönskade framgångar för SverigeDemokraterna? Att så gott som all politisk energi riktats mot städernas välbeställda och välutbildade medelklass, lämnade utrymme för missnöjesröstning i glesbygd men också i städernas förortsområden, som faktiskt har en liknande problematik; stora problem men små resurser! Anledningarna till att landsbygden och mindre samhällen avfolkas är många, men... arbetsmarknadens "mismatching" innebär att unga tvingas att söka sig till större städer för att kunna skapa ett drägligt liv. Lika lite som alla samer är renskötare/ägare, så är Sveriges landsbygd befolkad av jordbrukare, utan snarare människor som försöker få livet att gå ihop på något sätt, trots att avståndet till arbetet, som i tid ofta innebär resor på flera timmar per dag. NärLandsbygdsdepartementet uttalar sig, kan man lätt få uppfattningen att hela Sveriges landsbygd är befolkad av jord- och skogsägare! Men största delen av befolkningen utanför storstadsområdena är sysselsatta inom privat industriproduktion, service och den kommunala sektorn - vård, skola och omsorg! Urbaniseringen - är en global trend, flykten från glesbygden och landsbygden till storstadsområdena med höga hyror och sociala problem, eller jobb i grannländer som Norge och Danmark är också en realitet för arbetslösa unga som inte vill eller kan få socialbidrag till sin försörjning. Sedan kommunerna tagit över skötseln och styrningen av t.ex skolan har detta inneburit en ökande ojämlikhet, beroende bl.a. på om man bor i en välbärgad kommun med höginkomsttagare eller... i en fattig kommun med många arbetslösa, unga och invandrare. Regeringens EUstyrda intentioner när det gäller utvecklingen/avvecklingen av Sveriges landsbygdsområden kan man ta del av här: landsbygdspolitik landsbygdsprogram 2007 - 2013.
Om utvecklingen inte får en annan riktning nu kommer framtiden att se ganska dyster ut.

Likheten med den avfolkade nordamerikanska, bakgårdsliknande landsbygdens
framtoning, kanske inte är så fjärran som man kanske tror!
Tyvärr är det ju inte helt ovanligt med en fördröjd ekonomisk utveckling av liknande slag som USA uppvisar, inom en tidsperiod av cirka 10 år. Kanske det är EU och inte den svenska regeringen, som styr den skenande urbaniseringen idag? Maktförskjutningen från stat till region har gått betydligt längre, och snabbare än vad de flesta är medvetna om?
I Aftonbladet tas landsbygdsfrågan upp till debatt av vänsterpartiet, som tycker att det är dags att fokusera på landsbygdens utvecklingsmöjligheter... det börjar röra på sig lite här och var, det här känns positivt!Det är verkligen på tiden att lyfta bort centerpartiets monopol på landsbygdsfrågorna.
Landsbygdens befolkning livnär sig idag till 90 % inte som jordbrukare, detta är ett faktum som är viktigt att notera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar