söndag 29 maj 2011

Är detta sant? - Är det IKEA som sponsrar?

Är det här ett bibliotek kombinerat med fritidsgård eller... en demonstration/marknadsföring av ett IKEAkök i biblioteksmiljö? Försöken att nå de "ovilliga" unga läsarna (företrädesvis pojkar!) når i bland oanade höjder.

Stockholms stad tycks ha resurser för experimentverksamhet, och det är fint, men samtidigt kämpar man en ojämn kamp i fattigare landsbygdskommuner för att överhuvudtaget få behålla sina filialer och service både till de yngre och äldre låntagarna, när bokbussverksamheten lagts ned. Ett visst mått av utjämning av resurser vore önskvärt, om än inte särskilt realistiskt i dagens ekonomisk/politiska läge.
Polariseringen mellan rika och fattiga kommuner går vidare så länge det nuvarande s.k. nya arbetarpariet moderaterna styr över resursfördelningen i riket!
Standarden på ditt bibliotek är först och främst beroede av; politisk vilja/prioritering
och skatteunderlag/offentliga medel att fördela i kommunen. Idealet är naturligtvis full sysselsättning bland kommuninvånarna samt ett högt löneläge!
Även i Storbritannien experimenteras det vilt och ibland även där lite panikartat!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar