onsdag 4 maj 2011

Kapitalism -Demokrati - Globalisering - Antiterrorism= NYKOLONIALISM?

En Amerikans dröm ... förverkligad?Det känns så futtigt när, en världshegemon stat (inte längre ensam på täppan...) demonstrerar sin militära makt för resten av världen!
Hämnden är kanske ljuv för somliga med en förenklad syn på rättvisa - visa upp huvudet på ett fat - rättvisa är skipad? Eller... ett exempel statuerat?Med en stat som USA, grundad på vapenmaktens styre, samt med ett rättstänkande baserad på rättsbegrepp som; "öga för öga och tand för tand" d.v.s att rättsbegreppet innehåller bl.a dödsstraff som tänkbar brottspåföljd. Kanske det är dags för en ny världsbild att ta form, utan USA i centrum - fascinerande tanke!
Med en ekonomi i fritt fall och en alltmer ifrågasatt auktoritet, skulle kanske Obama satsa på en helt annan plats i världspolitiken; det amerikanska folkets väl, före prestige och vapenmakt? Jag har svårt att tro att den fattiga befolkningen i USA känner särskilt stort intresse för terroristbekämpning över hela världen i USAs namn, medan landets ekonomi går under?


Fattigdom i USAFoto: Hannah Modigh

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar