lördag 14 maj 2011

Dagens begrepp: Populism - sammanfattande uttryck för politikens (politikernas) roll i dag?

Uttrycket populism innebär per definition; "rörelse som bygger på utbredd politisk missnöjesopposition" enligt SAOL.


Under 1960-talet användes begreppet som ett skällsord för dåligt underbyggda teorier, företrädesvis från högerorienterade partier. Men... nu i nyspråkets Sverige, med partier som alltmer liknar varann, och inte har längre perspektiv än att värva röster till nästa regeringsperiod, tycks de ideologiska diskussionerna tagit slut! I alla fall i offentligheten.
Den s.k. Orangea revolutionen i östeuropa, som fällde sovjetunionen hade starka drag av populism.Även Jasminrevolutionen i nordafrika har liknande nyliberala förtecken. Det man vänder sig mot är bl.a den starka staten, men ur olika synvinklar!
Bakom "massornas" missnöje finns alltid krafter som är redo att ta över makten, när tiden är mogen!Utvecklingen ser likadan ut i USA som i EU i dag. Således är detta inte en företelse som bara finns i stater med en mindre utvecklad demokratisk tradition! Om någon skulle ha fått för sig att så är fallet.


Det enda som kan motverka en ökande populistisk kultur är... ett kritiskt tänkande.


Populismen - demokratins ofrånkomlige följeslagare är en frågeställning som tas upp i Sveriges Radio P1 /OBS, på ett nyanserat och granskande sätt.

När man tittar närmare på hur begreppet definieras i Populism enligt Wikipedia, finner man att dagens Nya Arbetarparti / Moderaterna fyller alla kriterier för att kallas ett populistiskt parti!
Men... det kanske de inte är ensamma om?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar