lördag 28 maj 2011

Nationalstatens död - Monarkins död?

När den nationella identiteten blivit svagare, i takt med att de överstatligt tvingande funktionerna i EU gentemot medlemsstaterna blivit starkare , har detta lett till ett minskat behov av ett sammanhållande kitt i form av ett kungahus. Den svenska nationen/kungahuset har en gemensam och lång historia, som sammanhållande kraft och symbol för nationalstaten Sverige. Det är här kärnfrågan ligger: EU som överstatlig sammanhållande faktor eller... en mer demokratisk ordning med en relativt sett harmlöst statsöverhuvud och... en fungerande demokrati?
Frågan är alltså inte, monarki eller republik , utan; nationalstat/folkstyre, eller... EU/överstatlighet!

Jag kan inte hjälpa att frågan dyker upp - Vem, eller snarare, vilka krafter står bakom den kampanj som nu bedrivs i massmedia? En mentalitetsförändring kan drivas fram med olika medel; politiska beslut, smutskastning av olika grad eller ett allmänt misstänkliggörande av en person eller funktion.

Fokus/Ulrika Knutson
SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar