lördag 21 maj 2011

Är detta patetiskt tycker du... eller ...är det livets innersta väsen? Kanske livet inte är svårare/enklare än så här?
Liv bygger på kontraster!Det verkligt betydelsefulla i livet är det som rör om i hjärterötterna - och så känns det när jag hör musik som kommer till mig och återskapar känslor, som ligger lagrade under nuets förtryckande verklighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar