tisdag 14 juni 2011

Osund konkurrens?

I en konkurrensbaserad nyliberal ekonomi anses all offentlig verksamhet som osund, d.v.s ingen verksamhet som kan utföras av en privat entreprenör, får effektueras av kommunernas offentliga verksamheter!
Detta är en helt ohållbar ideologisk retorik.
Så länge kommuninvånarna betalar sin kommunalskatt är det också en rättighet att få service för pengarna, av god kvalitet!
Den nyliberala ideologin är trots allt ingen naturlag, utan kan och bör ifrågasättas!


Ibland tar sig näringslivets hyperkänsliga inställning till konkurrens ganska löjliga former, som när Svenskt Näringsliv tar upp frågan om Osund konkurrens på sin hemsida!


Kommunen står inför svåra problem när det gäller att; dels samarbeta med NGOs/Frivillig organisationer, och dels sopa mattan för entreprenörerna, så att de vill etablera sig i kommunen och eventuellt skapa nya arbetstillfällen. Kommunerna står mer eller mindra handfallna med mössan i hand!


Konkurrenslagen kan leda till att en liten caféverksamhet som drivs av kommunen, via en frivillig organisation, med hjälp av personer med olika funktionshinder, kan bli föremål för utredning om eventuell osund konkurrens, om en företagare anser sig vara förfördelad. Hur sund är egentligen en sådan lag?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar