måndag 6 juni 2011

Bibliotekens framtida roll - ständigt lika omtvistad
Biblioteket - en symbolinstitution...?

Alla vill ha dem kvar, men... allt fler struntar i att använda dem.Ett samhälles syn på läsandet, och tillgången till litteratur avspeglas i hanteringen av de offentliga biblioteken. Idag tycks utanverket många gånger vara det viktigaste. Kanske ett resultat av den existerande bibliotekslagen - ett folkbibliotek i varjekommun - och en ovilja från kommunpolitikernas sida att förstå den inneboende långsiktigheten i biblioteksdriften. Eftersom kommunerna idag drivs enligt företagsprinciper innebär det också ett anammande kvartalsekonomi kortsiktiga planering/framförhållning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar