fredag 10 juni 2011

Biblioteken - en rationell lösning på privata lagringsproblem?


Privata bibliotek som öppnas för en intresserad allmänhet, kanske är en lösningen på kommunernas finansieringsproblem? Jag menar... varför kasta bort
skattemedel på att köpa in aktuell litteratur när man kan göra loppisfynd?
Så ett förslag till kultur/bibliotekschefer i våra fattiga förorts stadsdelar och landsbygdskommuner: följ bibliotekslagen till punkt och pricka: ETT BIBLIOTEK I VARJE KOMMUN.

Ta bort "mediapengarna" från bibliotekens budget, och rationalisera bort inköpsverksamheten på biblioteken! Det finns ju ingenting i lagtexten som pekar på vad biblioteken ska innehålla.
Detta kommer antagligen att leda till lägre lånestatistik och missnöjda låntagare, men kommunpolitikerna har ju hållit sig inom budgetens ramar och det är ju politikernas uppdrag, eller...

Akut lagerproblem kan vara lösningen på bibliotekens akuta finansierings behov, i allafall ur ett trångt kommunperspektiv!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar