måndag 24 januari 2011

Förvandlingsnummer!

Apropå "det nya arbetarpartiet" moderaternas nya vokabulär!

Få kan som Robert Nyberg skapa träffsäkra och aktuella "one-liners" när det gäller människors levnadsomständigheter, i den nyliberala marknadsekonomin. Hoppas han kommer att fortsätta häckla makten länge, för det behövs som en hjälp att stå ut; men också för att fokusera oppositionen!
Med humorn som vapen har Robert Nybergs analyserande ögonblicksbilder ofta gett ett förlösande skratt men också en ny infallsvinkel på olika samhällsproblem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar