lördag 8 januari 2011

Vänsterns politiska mål - dags att sticka ut hakan, eller förtvina innifrån?

Vore det inte dags att damma av de gamla vänsterkraven på 6-timmars arbetsdag?


Frågan om rätten till arbete; och rätten till "lättja"= löntagarens fritid att disponera efter eget behag! - är en fråga som är verkligt aktuell igen. Arbetslinjens tillskyndare må säga vad dom vill, men... jag tror inte människan mår väl av att ständigt delta i konsumtionsdansen, vårt enda ansvar; i det kapitalistiskt styrda samhällssystem vi mer eller mindre frivilligt är en del av, utgörs av vår roll som konsumenter, den s.k. "konsumentmakten" vilket innebär att din samhällsmakt står i paritet med din ekonomiska situation. Följen av överproduktion är bland annat fröet till samhällets återkommande kriser. Globaliseingen måste intensifieras för att skapa nya marknader, minskar vinstmöjligheterna drar den nedåtgående spiralen igång, återigen. Så... ökad arbetsinsatser från löneanställda innebär inte automatiskt välstånd, - det kan dessvärre också innebära öka utsugning i form av ökad stress och ohälsa. De ekonomiska tillväxtteorierna har inget att komma med när det gäller fördelningen av de skapade överskottsvärdena, här kommer politiska/ideologiska värderingar in; vem ska skörda vinsterna av arbetsinsatserna?

Ända sedan Karl Marx publicerade Kapitalet har det faktiskt funnits alternativa instrument att analysera och förstå den ekonomiskt/politiska utvecklingen, även om den förhärskande trenden just nu innebär att all kritik av rådande normer anses vara helt politiskt inkorrekt och därför helt utan substans! - Vilka murar (förutom Berlinmuren) måste rivas för att människor ska våga tänka självständigt. Men... ingen makt är för evigt, det känns ju ändå hoppingivande!

Redan 1883 bemöter Paul LaFargue i sin pamflett Rätten till lättja arbetarrörelsens tidigare krav på arbete. Han menar att tiden är mogen för arbetaren att få del av teknikens arbetsbesparande effekter! Idag finns det en realistisk grund för en 6-timmars arbetsdag.
Nu är det dags att vänstern börjar röra på sig, att ställa upp vettiga alternativ till arbetslinjen, som bara gynnar den som redan har vad den behöver, och mer därtill.
Det är dags att beskriva vem/vilka som står bakom den nyliberala vågen, som i globaliseringens skepnad inhöstar ekonomiska vinster och politisk makt.

Till sist ett råd till alla vänserpolitiker:
Glöm HBT-, etnicitets- och gender-frågor, sikta in er på det som förenar människor; var inte så förtvivlat rädda för att ha obekväma åsikter, sätt igång debatter i stället - friskt och vilt!!!
SVT debattinlägg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar