onsdag 9 februari 2011

Är detta en gemensam kampanj mot studenter från länder utanför EU?

Färre utlandsstudenter med de nya terminsavgiftssystemet vid svenska högskolor och universitet? Är det bara möjligen en tidsfråga innan den svenska regeringen genomför terminsavgifter även för svenska studenter? Man kan undra i vilket syfte utbildningsminister Jan Björklund genomdrivit beslutet, det tycks gå väldigt väl ihop med de idéer och tolkningar av beslutet som framförs på Sverigedemokraternas studentorganisations hemsida:
Svensk student. Här för de fram sina egna tolkningar av de eventuella följderna av ett minskat intag av utomeuropeiska studenter till universitet och högskolor! Perspektivet är något begränsat, minst sagt! Bilden på hemsidan med jublande studenter, som nu inte behöver konfronteras med studenter från länder utanför EU, i alla fall inte de som har små ekonomiska resurser, känns inte särskilt kul! Agerar alliansen efter påbud från EU? Vart tog internationaliseingen av högskoleutbildningarna vägen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar