tisdag 14 december 2010

Välgörenhet till jul - en "nygammal" företeelse?


- Jag ifrågasätter inte att Frälsningsarméns arbete har skett med ett gott uppsåt, men de flesta känner och kände säkert ett avsevärt motstånd inom sig för att be om hjälp i en svår situation.


- Kopplingarna till högeralliansens syn på fattiga och arbetslösa är inte svåra att upptäcka! Allmosor istället för en rättvis fördelning av resursena. Men med ett stadigt minskande skatteunderlag p.g.a. lägre skatter, särskilt för höginkomsttagarna, följer ju en minskad budget att fördela. Ta dig in på sveriges radio P1 och lyssna på hur det lät när det begav sig, 1938!

En klassisk radiojul med SR Minnen - SR Minnen Sveriges Radio
Övriga inslag på SR Minnen/radiojul, går inte heller av för hackor - sajten är en guldgruva!

- Om avdragsrätten, för välgörenhet från företagare och välbeställda träder i kraft, som föreslagits av regeringen, lär vi få se ett uppsving för välgörenhetsbaler och liknande företeelser, i gammal välkänd anda från industrialismens barndom, då utsugningen av arbetare låg på topp!


När alltfler blir beroende av de "beviljades" smulor och får stå med mössan i hand, ökar också klassmotsättningarna i samhällsbygget!

Ekonomisk hjälp via frivilligorganisationer (NGOs), i stället välfärdsekonomi, är med all tydlighet det alltmer nyliberala EU staternas melodi när det gäller de framtida sociala skyddsnätet för medborgarna.


Kanske proklameras 2011 som volontäråret? Det vore inte helt otroligt. Kulturministern Lena Adelsohn Liljerorh har ju redan börjat staka ut linjerna för hur volontärarbete ska ske inom den Svenska museivärlden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar