tisdag 14 december 2010

2010 - det av EU utsedda fattigdomsbekämpningsåret i Europa - vem visste det?

Kände någon, utom de närmast inblandade, till att 2010 varit utnämnt till det europeiska "fattigdomsbekämpningsår"?
Det verkar snarare ha varit frågan om det motsatta - ökade klyftor; och ökad arbetslöshet.

Besök nedanstående länk till KONFLIKT:
Fattigdom i Europa - Konflikt - Fördjupande nyhetsmagasin - Konflikt Sveriges Radio
Här hittar du Sveriges bästa nyhetsprogram inom public service,- utan konkurrens!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar