lördag 9 juli 2011

Svenskt Näringsliv kontra "Nya Arbetarpartiet" - hur ser samarbetet egentligen ut?"Svenskt Näringsliv - ett riktigt särintresse!" Finansminister Anders Borgs ovan citerade omdöme är väl inte helt gripet ur luften, - men varför vill han poängtera detta faktum?
Svaret finns kanske i det markanta maktspråk som talas av ledningen inom SvensktNäringsliv - Stefan Fölster och Urban Bäckström är tydligen inte helt nöjda med "DET NYA ARBETARPARTIETS" reformtakt!
Samarbetet tycks krackelera alltmer mellan de de forna"tvillingsjälarna" Moderaterna/SvensktNäringsliv. Trots det kraftfulla ekonomiska stödet från SN till Alliansens regeringsarbete, tycks Sveriges största lobbyorganisation inte vara lugn - trots skattesänkningar in absurdum som garanterar företagarnas vinster, i form av uteblivna löneökningar för lönearbetarna!
Stefan Fölster är inte nöjd föränn LAS är borta, och all offentlig verksamhet som skapats genom åren med medborgarnas bästa som mål!


Läs följande artikel i Fokus som verkligen ger ytterligare "kött på benen"!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar