lördag 16 juli 2011

Gör det nya systemet med en yrkesarmé Sverige mer sårbart?

Att det Svenska värnpliktssystemet bara skulle ha inneburit meningslös utbildning av ointresserade värnpliktiga, stämmer naturligtvis inte med verkligheten. Civilsamhället har ju varit uppdragsgivare vid katastroflägen av olika slag som t.ex. översvämningar, bränder och oljeutsläpp.
Numera tycks den delen av försvarsmaktens uppgifter minskat betydligt!
Egendomligt egentligen... eftersom verksamheten är skattefinansierad. Det sociala kontraktet mellan stat och individ verkar faktiskt ha brutits, utan föregående nödvändiga diskussioner. Det nya systemet med en yrkesarmé innebär ju trots att vi som nation fortfarande inte är formellt anslutna till NATO, att EUs behov går före nationella behov. Återigen ser man hur överstatligheten gör sig gällande utan att Sveriges medborgare är helt medvetna om vilka beslut som tagits, varken på Svenska regeringens nivå, eller på EUnivå.
SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar