lördag 26 mars 2011

Goda nyheter idag - hundratusentals britter demonstrerade mot neddragningspolitikens effekter!

Det känns som något mycket positivt är på gång när det gäller samhällsutvecklingen i Europa. Trots en rutten ekonomisk politik, eller snarare på grund av den totala bristen på ett mänskligt och solidariskt samhällsperspektiv, börjar botten bli nådd, och samhällsmedborgarna har fått nog av nedmonteringen av den offentligt finansierade samhällsnyttan. TACK FÖR ERT GODA EXEMPEL! Nu är det dags att det börjar röra på sig även här - marknadsfundamentalismens grepp börjar bli för tvingande och hårdfört! Läs mer om: Demonstrationer mot neddragningspolitiken i Storbritannien

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar