fredag 25 mars 2011

Frivilligkrafter eller utbildad personal? Hur vill kommunpolitikerna ha det?

Ett inlägg i biblioteksdebatten från den krisdrabbade norra delarna av Storbritannien North Yorkshire, som ger en hel del olika infallsvinklar på problematiken... mycket känns igen från den svenska diskussionen om hur offentlig service; i form av bibliotekens samlingar och utbildad personal ifrågasätts - här tycks retoriken angående demokrati, tillgänglighet, informations och utbildningsfrågor plötsligt mista all betydelse!

Parrollen framför alla tycks vara - Billigt är bäst!!

Vem blir förvånad? Nu är det dags att den konservativa alliansen, och "våra" kommunpolitiker börjar tala om vilka mål de har för den offentliga verksamhet, tydligt och klart.

Tycker kommunpolitikerna t.ex. inte att bibliotek är en verksamhet som ska satsas på bör det också deklareras. Hur många kommunala verksamheter ska "fasas ut" genom att överlåtas på eventuellt tillgängliga frivilliga krafter som; kyrkliga organisationer och föreningar av olika slag.
Oppositionen bör profilera sig i frågorna på ett mer aktivt sätt, så inte medborgarna tappar hoppet totalt när det gäller rätten till offentlig service, för de skattemedel man tillför staten och kommunerna, att fördela på ett så rättvist sätt som möjligt!

Eller varför inte,ett radikalt förslag - en dator till varje medborgare, så kan all offentlig service läggas ner!?
GP (intressant vinkling, eller...)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar