fredag 11 mars 2011

Folkbibliotekens framtida roll i medborgarnas liv - vem skapar den?

Mycket kan man hedra Sveriges folkbiblioteksverksamhet för, men även förundras över...
Humorn är ett osvikligt vapen i kampen för människovärdiga och tillgängliga offentliga, skattefinansierade institutioner.
Förutom dessa fantastiska amerikanska representanterna för ett livaktiga och "fräcka" biblioteksanställda; som förstått den allvarliga situation man befinner sig i, finns också
"Gamlebib"s aktiva personal som håller den provokativa, och flygande fanan högt!
Deras aktiviteter behövs för att hålla uppe modet och den kreativa ilskan, vid liv.
Eftersom kommunpolitikerna har yttersta ansvaret för utnyttjandet av de ekonomiska resurserna, bör de också ha ett intresse av att sätta sig in i frågan om hur biblioteken ska se ut i framtiden.
Tyvärr är det inte så vanligt att dessa har ett begrepp om hur bibliotekens verksamhet bedrivs idag, utan snarare hur de minns dem från den gångna "forntiden" d.v.s. politikernas egen
barndoms- och skoltid!
Folkbibliotekens framtid känns inte helt självklar längre...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar