måndag 1 november 2010

Time-Out!

Månadens citat:
"Att stå mitt i vägen är mycket farligt. Du blir påkörd av trafiken från båda hållen".
Margret Thatcher
(även en blind höna kan hitta ett korn).

Det här citatet får mig osökt att tänka på socialdemokraternas situation, efter uppbrottet från det grön/röda samarbetet. Trots allt kan det bara bli bättre nu, för samtliga inblandade partier. Grupparbete blir sällan lyckat om man har en egen syn på verkligheten. Hoppas man tar tillfället i akt och verkligen analyserar den gångna riksdagsperiodens fyraåriga samarbete.
Hur som helst; beslutet att avbryta samarbetet var det bästa resultatet de kunde komma fram till. Nu är det dags att lyssna av "verklighetens folk", som det så vackert kallas när politikerna är i farten, och söker kontakt med dem som ska leva med de politiska beslutens konkreta resultat! Trupptillbakadragandet från Afghanistan är en viktig del av oppositionens avståndstagande från högeralliansens anammande av NATOs propåer.
Självkritik och en nyorientering är nödvändig för oppositionspartierna, om inte högerpolitiken ska fortsätta löpa amok ytterligare fyra år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar