lördag 13 november 2010

Rationell syn på samhällets "onyttiga" medborgare?

- "Lindbäcks visioner förefaller handla mycket om att få ordning på både ekonomi och förekomsten av fattiga människor i socknen"
(citat från nedanstående länk till Sveriges radio.)

Den nyliberala tanken att; "ingenting är gratis" är således inte helt ny (om någon nu skulle ha trott det). Idén att fattigdom och sjukdom, är var och ens eget fel, ingår i alla framgångs religioner och även nyliberalt inriktade högerideologier. Den individuellt inriktade; i det närmaste Darwinistiska tanken är ju i grunden helt ociviliserad d.v.s. den fria konkurrensen får helt eget spelutrymme, där fattiga och sjuka inte bör göra sig besvär. Alternativet till att hjälpa de svagare grupperna i samhället, skulle med andra ord kunna innebära att helt drastiskt göra sig av med de individer som utgör en "belastning" för samhällsekonomin!
Kyrkoherde Anders Lindbäck genomdrev hårda beslut angående regler för hur fattigvården skulle bedrivas . Kanske en skruvad form av "arbetslinjen". - Sug på den tanken!
Lyssna på länken:

"Sillbodalsprästen"

Kyrkoherden Anders Lindbäck.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar