onsdag 18 januari 2012

Angående Sveriges närmande till EMUanslutning via finanspakten - var står regeringen i frågan?

En intressant fråga som togs upp på partiledardebatten den 18 januari, gällande Sveriges eventuella inträde i EMU-pakten.Trots att vi faktiskt inte är medlemmar, anser regeringsalliansen att vi (svenska folket?) ändå bör ha inflytande och insyn i vad som beslutas inom EMU. Statsminister Reinfeldt påpekar samtidigt att det är av vikt att respektera de svenska medborgarnas nej till medlemskap i EMU? Hur går detta ihop rent logiskt?Att stressa fram en form av halvt medlemskap för att kunna sitta med som åskådare vid förhandlingar verkar ganska menlöst, som ett uttryck för ett kontrollbehov som även socialdemokraterna visat prov på genom tiderna. För många riksdagsledamöter, som är positiva till utökat samverkan inom EU /EMU i en federalistisk riktning, ses nog den nationella riksdagsnivån som enbart en plattform och avstamp för en avslutande karriär inom EUs väggar i Bryssel!
Därför måste S säga nej till finananspakten / Jonas Sjöstedt V


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar