fredag 14 oktober 2011

PRESSETIK - en konkurrensfråga?

2000 jobb som försvinner från BBC, är en förändring som tvingats fram genom besparingskrav från sittande brittiska regering. Det kan ses som en spegling av de konkurrensförhållanden som råder just nu. Kanske är det också en fråga om konkurrens mellan sociala medier och professionell journalistik, i jakten på nyhet av kvällspresstyp har media av alla slag; både kommersiell och public service tappat proportionerna totalt. Samtidigt har man ingen realistisk bild av hur "informationen" tas emot av allmänheten. Den snuttifierade journalistik som producerats ger ofta en känsla av en undervärdering av läsarens intellektuella förmågor. Grävande journalistik, är inte det samma som smutskastning av individer. Om journalister känner sig jagade av sina uppdragsgivare att ska sensationer för att få fortsätta arbeta/skriva borde man kanske stanna upp och reflektera över vilket spel man är delaktig i.


Juholtaffären framstår som alltmer fabricerad i syfte att visa på journalistikens nödvändighet! Paniken i media blir allt tydligare när man kan ta del av följande artikel i SvD / Riksdagen ändrade regeltext , nu kan man inte med hedern i behåll hävda att det skulle vara ett uppsåt bakom oegentligheterna som avslöjats. Intresset för socialdemokraternas ledare Håkan Juholt verkar alltmer som en ursäkt för att visa att man har något att komma med i den hysteriska jakten på snaskiga "nyheter", som bara slår tillbaka på media själv, den kontraproduktiva faktorn är hög!
Ett populistiskt moraliserande över enskilda politiker/företeelser är inte vad som saknas i nyhetsförmedlingen, utan snarare en analalys av hela den representativa demokratins funktioner.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar