torsdag 20 oktober 2011

Kanske är det dags att Nyliberalismen kläs av offentligt som den klasskrigets fanbärare den varit sedan 1980-talet!


Naomi Klein reder ut begreppen/retoriken kring den nyliberala teorins förment akademiska täckmantel. Hennes analys av nylibealismens verkningar på världen ekonomier håller fortfarande. "Occupy Wall Street" rörelsen kan ses som en början på en motrörelse från den "kapitalets frihetsrörelse" vi utsatts för de senaste 20 åren! Vad vi varit föremål för i praktiken i EU, och även beskådat i världen över är en gigantisk omfördelning av makt och kapital i den nyliberala frihetens namn!Nyliberalismen är en utopisk ideologi; i vilken teorin innebär att människors behov minimeras till att marknaden sköter fördelningen av de ekonomiska resurserna. "Economic Man" är det ideal som omhuldas, d.v.s alla beslut fattas efter väl övervägda s.k fria val. Eftersom marknaden är till för dem med ekonomiska resurser, innebär det att den som saknar tillräckliga resurser också kommer att sakna möjligheter att påverka samhällets utveckling, demokratin har utvecklats till en tanke att "man röstar med fötterna" med vilket menas att agera som konsument först och främst, däri ligger medborgarens värde - som konsument inget mer!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar