torsdag 7 april 2011

Vad står begreppet "civilsamhälle" för?

2/3 Samhället är här, och i takt med att välfärden/den offentliga verksamheten, avvecklas läggs alltmer av samhällets gemensamma ansvar för medborgarna över på det s.k. civilsamhället. Begreppet började tas i bruk under 1990-talet i samband med liberaliseringsvågen drog över Europa. Frivilligorganisationerna hyllas för sina oegennyttiga insatser, och allt mer förväntas de ta ansvar för. Ekonomiskt finns det mycket att vinna för staten och kommuner i det här sammanhanget, - man skulle kunna jämföra det med ett entreprenörskap där "genomförarna" förväntas utföra arbetet gratis, egentligen ett parasiterande på människors goda vilja, så länge de orkar ställa upp. När "frivilligkrafterna tryter" - monteras samhällsansvaret ner. När nu Svenska kyrkan går ut med sin manifestation; "Påskupprop" mot alliansregeringens nedmontering av stöd till arbetslösa och sjuka, kan man inte annat än applådera och skriva under på en lista! Att tydligt manifestera kritiken gentemot de vändningar regeringens ideologiska "krigsföring" mot sjuka och arbetslösa tar sig, är av stor vikt och värde...eftersom alltmer av de statliga ansvaret läggs på de enskilda individen. In ett totalindividualiserat samhälle, där var och en får klara sig bäst han kan. Den stat som inte ser till den svages behov är inte värt att kallas samhälle! När staten/regeringen släppt, och annullerat sin del av det samhälleliga kontraktet återstår kaos och anarki, nepotism och maffiakulturer. "Vilken är de optimala fördelningen av ansvaret för, finansiering och produktion av välfärdstjänster mellan civilsamhället, marknaden och staten?" civilsamhället kontra offentlig sektor .

Ta också del av en intressant föreläsning av Lars Trädgårdh, historiker.http://www.timbro.se/innehall/?art=hur-far-vi-liv-i-det-svenska-civilsamhallet&omr=13&page=1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar