fredag 25 november 2011

Ljuset i mörkret!

Lite rolig och intressant läsning om den historiska bakgrunden till dagens svenska advents- och julfirande; hittar du i den här länken: Nordiska museet - Advent - förberedelsetid.
-Det finns få saker så här års som känns så efterlängtade, som att få se alla fina fönsterbelysningar i den becksvarta tid vi lever i just nu!
Symboliken bakom adventsljusens tändande är högst förstålig även ur ett icke religiöst perspektiv; kristna traditioner och ritualer har med all sannolikhet smält samman, med förkristna seder i de nordiska ländernas historia.

Bristen på ljus under vinterhalvåret skapar ett behov som måste kompenseras på något sätt; svaret blir en ljusorgie!
Dyrkan av solen ligger mycket djupare i själen än en kristen gud, vilket man förstått på ett tidigt stadium inom kyrkan, - starka folkliga ritualer och seder har fångats upp, och assimilerats med den kristna tron; annars skulle nog motståndet blivit ännu större när nordborna tvingades överge asatron!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar