onsdag 20 oktober 2010

Ta del av den här videon, som på ett påtagligt sätt illustrerar vad Israels bosättningarna innebär i realiteten.

När ska verkliga fredsskapande handlingar ta sin början? När ska en tvåstatslösning diskuteras på allvar?
Bosättarnas framfart har inte minskat, utan snarare ökats, trots tidigre års fredspris, och
USA-stödda förhandlingar via utrikesminister Hillary Clinton.
Vore det inte dags att EU så väl som USA satte upp en gräns för den illegala verksamhet som Israel bedriver gentemot den Palestinska befolkningen. Om utvidgningen och permanentandet av bosättningarna på Palestinsk mark upphörde, skulle underlaget för krigshandlingar komma att minska betydligt! - Och hur har överhuvudtaget, en mur kunnat byggas utan att omvärlden reagerat med avsky.

http://www.economist.com/blogs/multimedia/2010/10/israels_settlement_building

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar