fredag 15 oktober 2010

"Arbetslinjen"

Sveriges Riksbank har beslutat att ge 2010 års ekonomipris till; tre nationalekonomer som riktat in sin forskning på orsakerna till den höga arbetslösheten. Den viktigaste variabeln, enligt dem, utgörs av en för hög arbetslöshetsersättning,vilket leder till minskade incitamenten att söka ny anställning.
Resonemanget känns rejält cyniskt, men den teoretiska modellen passar som hand i handsken för vår högerregerings s.k. arbetslinje. Grattis!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar