onsdag 28 juli 2010

Vad saknas idag? - en trovärdig opposition till högeralliansen!

När ska oppositionen verkligen utgöra en kritiskt granskande motvikt till alliansens politiska verksamhet; om inte nu inför det stundande riksdagsvalet, som trots allt innebär en möjlighet att ändra inriktning på den nationella ekonomin. Vad än det borgliga blocket påstår, så innebär en fortsatt högerstyrd regering en satsning på de "som redan har" - arbete, hälsa, utbildning och social status. Vänsterpartiet har ingenting att vinna på det rödgröna samarbetet, de har däremot allt att förlora, i form av trovärdighet! Idag saknas allt verkligt motstånd till den nyliberala, EUstyrda politik som alliansen bedriver. En opposition värld namnet bör våga riskera sina egna positioner kring "köttgrytorna" - d. v. s. om de har en trovärdig analys av det politiska läget som klargör var den ekonomiska makten och intressena ligger idag. Om inte, så får man nog räkna med att det politiska intresset bland Sveriges invånare inte kommer att öka utan minska, eftersom inga realistiska alternativ gives, om man inte vill skapa en bredare grogrund för sverigedemokraternas politiska värderingar!

Ytterligare kritiska synpunkter kan du ta del av här:

”Vi lägger oss inte platt” — Arbetaren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar