fredag 23 juli 2010

Hårda besparingspaket för Storbritannien.

Läs mer på länken nedan, angående de kommande besparingarna som kommer att drabba britterna! De drakoniska ekonomiska åtstramningarna/reformerna tycks bli ännu kraftigare än de grekiska folket fått sig till livs tidigare i våras. De fackliga reaktionerna kan man hoppas inte låter vänta på sig - om de inte är lika lamslaga som i stora delar av Europa/EU idag.
Att agera fackligt gemensamt över gränserna verkar ganska fjärran; - men det är en viktig och nödvändig väg att gå om den nyliberala fascistoida åtstramningspolitiken ska kunna stoppas.
Internationalen -som begrepp och tanke, är kanske inte är helt stendöd!
http://www.tempus.se/index.php?id=31&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1298&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&cHash=38004b286c

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar