tisdag 22 juni 2010

Svenskt folkförsvar har gått i graven - uppstått har... ett elitförsvar?

Den 1 juli 2010 har ett paradigmskifte genomförts i det fördolda!
Utan att någon egentlig demokratisk process har föregått beslutet, d.v.s ingen bredare debatt har förts bland de politiska organisationerna, står nu den svenska befolkningen utan ett folkligt försvar, d.v.s det har jämnats väg för en armé av "legoknäcktar"?
I TIDER AV STOR ARBETSLÖSHET BLAND UNGA innebär det en inbjudan till en "luckrativ" arbetsmarknad, i NATOs och Eus tjänst. Man skulle t.o.m kunna ana en möjlighet att gemensamma europeiska insatser mot "bångstyriga" arbetare i de EUstater som inte uppfyller de ekonomiska normerna som fastställts av IMF/Världsbanken och ECB!
Det kanske kommer att framstå som en utväg för landsbygds-, och förortsungdomar utan tillräcklig utbildning för dagens hårda arbetsmarknad. Det här är en fråga som behöver genomlysas. Varför har förändringen skett så till synes utan opposition från vänster? Det enda livstecken jag sett på senare tid är ett inlägg på Aftonbladets ledarsida den 1 juli 2010. Läs följande inressantra inlägg:
Inte bara plikten som försvinner Ledare Aftonbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar