fredag 25 juni 2010

En osentimental författare som har förmågan att klart analysera ett historiskt skeende på ett peronligt sätt!.

Jenny Diski angriper på ett både osentimentalt och klarsynt sätt de olika tankefåror som korsade varann, under det på många sätt nyskapande 1960- och -70-talen. Hon har ett på samma gång inifrån och utifrån perspektiv, - mycket uppfriskande! Världen är annars full av romantiserande formuleringar angående frihetsbegreppet. Läs och begrunda!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar