lördag 3 december 2011

Lördagsintervju i SR/P1 med den svenska Alliansregeringens EU-minister - hur långt från människors behov kan man hamna - utan att bli livsfarlig?

Lyssna på följande intervju med EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson (fp), från Dagens eko; SR/Överstatlighet i EU , där hon menar att EUs och marknadens behov går före folkvalda regeringars politiska behov och mål! Med dessa världsfrånvända representanter i EU-parlamentet, är det inte så underligt att förtroendet för politiker av i dag sviktar bland medborgarna!
Att ständigt förespråka vikten av att snabba och "obekväma" beslut ska tas av EU-parlamentarikerna, motverkar möjligheten till demokratiskt förankrade beslut, demokrati måste få ta tid!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar